Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych

E-książki

Przedmiotem obserwacji w niniejszej pracy są formy francuskich czasowników występujące w zdaniu złożonym. Głównym celem rozważań jest ujawnienie i zbadanie czynników wpływających na użycie w zdaniu zależnym form czasownikowych o określonej wartości trybu i czasu. Opis ma charakter...

Szukać i znajdować Boga we wszystkim, Dziennik Gazeta Prawna 44/2017, Upowszechnianie Animacja Komercjalizacja kultury, Gazeta Wyborcza - Radom 259/2012, Thinner X-20 250 ml, Biologia Ćwiczenia maturalne z komentarzami Poziom rozszerzony Zeszyt 2, Gazeta Wyborcza - Toruń 102/2012, Stare Powązki, Ziarno, Moje księżniczki rysuję#8230;, Bracia Tatary, Szlaczki z wesołej paczki + marker, Piórnik A Minnie 16 DERFORM, Czego nie robi się z miłości, Fakt 273/2015, Dzieci Pana Astronoma, Noc czerwi, Gazeta Wyborcza - Lublin 42/2016, Taniec furii Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Californian Volkswagen Camper Route One - plakat
Spis zawartości