Niepewna jasność tekstu Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta, druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne, trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna, czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to nie tylko wybitny...

Cena: 24,26
Dostępność: dostępny od ręki