Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660

Historia

Informacje

Traktat pokojowy jest tylko tak dobry, jak dobrzy są jego negocjatorzy. Od dyplomatów wymagano, aby doprowadzili do kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony rozmów. Musieli rozwikłać i łagodzić skomplikowane, często nawarstwiające się konflikty i cierpliwie szukać możliwych do...

Cena: 47,78
Dostępność: dostępny od ręki