Piękna jesteś, przyjaciołko moja...

Religia i religioznawstwo

Informacje

Zaczerpnięta z Pieśni nad pieśniami inwokacja podkreśla jeden z głównych przymiotów kobiety. W czym tkwi piękno tej, którą Stwórca powołał do istnienia, aby była \"odpowiednią pomocą\" dla mężczyzny (por. Rdz 2, 18)? Co wyróżnia kobietę spośród innych stworzeń, co ją...

Cena: 34,01
Dostępność: dostępny do tygodnia