Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970

Historia

Informacje

świece

Generalnym założeniem książki-obejmującej lata 1956-1970, na które przypadły rządy ekipy Władysława Gomułki- jest przedstawienie stosunku Polski do świece ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Węgier , Rumunii, Bułgarii a także krajów socjalistycznych spoza radzieckiej strefy wpływów- Jugosławii,...

Cena: 41,65
Dostępność: dostępny do tygodnia