Przeciw rozpaczy

Nauki humanistyczne

Informacje

Odzysk gazu

Uważna refleksja nad kondycją człowieka doprowadziła wielu myślicieli do smutnego wniosku, że jej najbardziej charakterystycznym rysem Odzysk gazu jest tragiczność. Poczucie tragiczności egzystencji było szczególnie intensywne wśród starożytnych Greków epoki przedklasycznej, którzy dali mu...

Cena: 33,68
Dostępność: dostępny od ręki