Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

E-książki

Informacje

radca prawny łódź prawo pracy

Marian Zdyb - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale radca prawny łódź prawo pracy Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor...

Cena: 198,37 206,14 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie