Współczesne oblicza autorytaryzmu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

drzwi puławy

Ćwierć wieku, jakie minęło od zmiany systemowej, oraz blisko 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to wystarczający okres, drzwi puławy aby się zastanowić, czy zmiany społeczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne, jakie nastąpiły w tej części Europy, wpłynęły na poziom autorytaryzmu...

Cena: 21,20
Dostępność: dostępny od ręki